Expertos en capital humano

Llámanos: (+51) 01 445-1733
Error
 • JUser: :_load: No se puede cargar usuario con el ID: 27486
Jueves, 07 Diciembre 2017 19:27

Relationships Why Perform Some Women Attempt To Rescue Men

Escrito por

For some ladies, this will definitely be actually precisely just how that is for them and this is going to enrich their lifestyle. This has after that never been actually about equilibrium and also creating certain that each individual is actually being actually fulfilled, just what it is actually about, is actually the girl going without acquiring her requirements fulfilled and the male acquiring his necessities satisfied. Although a woman is not going to be actually entirely comfortable along with consistently putting the guys in her life to begin with, she could possibly be actually oblivious to her personal demands and yearns for.
Read: how to sew clothes
And for one to take this disguise off, they will require to really feel that this is risk-free and also that their own demands matter. Previously long, the same vibrant shows up as well as they end up with one more man that requires to be actually mothered. They may ask yourself if they are actually ever going to locate an individual who is going to have care of their demands for as soon as.

Having treatment of others individuals's demands is often a method for one to receives their own needs complied with; this doesn't consistently work. Just how ones caregiver's answered to ones needs to have throughout these years will frequently describe exactly how one experiences about their demands as an adult. In order for a girl to feel comfortable along with her necessities, she will need to transform her beliefs as well as launch the trapped emotions from her physical body.

This has actually then never ever been about balance as well as creating certain that each person is being actually satisfied, exactly what this is actually around, is the woman going without receiving her needs satisfied as well as the male obtaining his needs satisfied. And for one to take this cover-up off, they will need to have to really feel that it is actually secure and also that their personal necessities concern. Having treatment of others folks's needs is actually typically a way for one to receives their own demands met; this does not always function. How ones health professional's reacted to ones needs to have during the course of these years will frequently determine just how one feels regarding their requirements as an adult. In purchase for a girl to feel relaxed with her needs, she will certainly need to change her ideas as well as launch the caught emotions off her body.
More: how to sew by hand

dermatolog Radom

Bez względu na charakter ruchu, wynajdziemy w cechu, na siłki ewentualnie w sklepiku także mebel treningowy oblegany, jak zaś taki, który dymi się bardziej aniżeli oryginalne przybory. Tylko albo obecne świadczy, iż ostatni miniony jest niebezpieczniejszy? Nigdy nie. Czasem tyko trzeba wiedzieć, do czego działa natomiast co spośród nim przyrządzić. Nie bójcie się sprzętów, jakich nikt nie używa. Zapytajcie trenera lub instruktora plus widocznie przejawić się, że obejmiecie nowego (starego), idealnego kolegę do szkoleń.

Charakterystyka energetyczna aktualne fakt, w którym zlokalizujemy wiedze na wątek izolacji, utrat ciepła, techniki czy wymaganej zdolności instalacji grzewczej. Na jej posadzie możemy określić kolejne wydatki obsłudze, sklejone z podgrzewaniem pałacu także zbieraniem wody użytkowej. Choć jakość energetyczna stanowi rachunkiem urzędowym – jego sztuka może organizować problemy, zwłaszcza inwestorom. Jak odczytywać charakterystykę energetyczną i czym są wskaźniki energii użytkowej Eu, końcowej Ek i wczesnej Ep – na teraźniejsze i nieznajome badania leżę w poniższym tekście.

Ustanowiona w 2013 r. nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny współgrać domki a ich położenie [1], nałożyła obowiązek zakładana nowoczesnych bloków w pod kątem dokonania dwóch następujących wymagań zespolonych spośród energochłonnością. Ważnym z nich, jest nieprzekroczenie maksymalnej zalety indeksu zamówienia na nieodnawialną energią pierwotną EP [kWh/m2rok). Drugim, równorzędnym – nieprzekroczenie granicznych wartości wskaźnika przenikania opłacalna dla przegród zewnętrznych domu U [W/m2K]. Więc konieczność wykonywania projektowej cechy energetycznej, która tworzy oceny obiekcie pod kątem dokonania powyższych kryteriów. Zgodnie z ustaleniem [2], ma ona całościową faza planu architektoniczno-budowlanego, nieodzowną do pobrania przyjęcia na figurę. Wyrzucone z ciężarze nałożenia charakterystyki energetycznej są jedynie projekty małych celów przemysłowych, inwentarskich i składowych. Czyli wszędzie tam, gdzie nie istnieją konieczności sklejone spośród centralnym budynku.
Obraz również forma dermatolog Radom cechy energetycznej

Charakterystyka energetyczna jest regulowana oraz sporządzana zgodnie z procedurą, według której stwarza się świadectwa charakterystyki energetycznej. Różnica polega na owym, że świadectwo energetyczne wyrabia się dla bloków stojących, oraz ocena energetyczna dotyczy budynku projektowanego. Poprzez co umiemy badać np. bogate podłoża przyjazna a ocenić ich szacunek na finalne zapotrzebowanie energetyczne obiekcie. Głównym punktem charakterystyki energetycznej jest zauważenie, że wykorzystane w rzucie budowlanym rozwiązania architektoniczne i instalacyjne spełniają życzenia aktualnych przepisów a reguł efektywnego zarządzania energią. Możemy docenić, że realizowany dom osiąga obecne pragnienia – jeśli spełnione staną dwa wypadki.

Zakazy nie narzucają sztywnej, prostej metody przygotowania charakterystyki energetycznej obiekcie – poprzez co przygotowujący listy cieszą się pełną niezależnością. Tezą widać stanowić sylwetka zamieszczona w postanowieniu [3], wzory jakości energetycznych dla domów projektowanych zapewniają również partnerzy specjalistycznego oprogramowania informatycznego.

Cecha energetyczna pokazuje, ile aktywności w warunkach rachunkowych może zjadać projektowany budynek. Grupę energetyczna obiekcie rysowana istnieje poprzez trzy wskaźniki: energia użytkowa Eu, energia końcowa Ek a potęga pierwotna Ep. Najwyżsi przejaw stanowi najaktualniejszy, skoro istnieje weryfikowany z ostatnią wartością opisywaną w właściwych wymogach technicznych, jakim powinny gwarantować domy natomiast ich położenie (WT 2017).

Wskaźnik rocznego zlecenia na szybkość użytkową Eu ceniony w kWh/(m2rok), to obliczeniowa dawkę energii, jaka istniała pozytywna do ogrzewania, klimatyzacji i ugotowania ciepłej wody w wymogach doskonałych – żeby wszelkie wykorzystane systemy w obiektu były metoda rzędu 100 proc. Ten parametr naszego okresu przyjmował o dopuszczeniu dopłacenia do kompozycje lokalu energooszczędnego lub biernego – projektowanego ze preparatów NFOŚiGW. Należy doliczyć, iż współczynnik dermatolog Radom dynamik praktycznej nie informuje dewelopera o istotnych wydatkach wyżywienia domu, ponieważ nie bada on trosk energii. Trwają one na rezultat uzyskiwania energii cieplnej (sprawność kotła), przesyłu wody grzewczej (jakość izolacji przewodów) regulacji (automatyka miejscowa, pierwsza czy jej uszkodzenie) i aglomeracji (sprawność bufora, zbiornika wody użytkowej). Wskaźnikiem uwzględniającym utraty chęci stanowi indeks zamówienia na chęć końcową Ek, obsługiwany w kWh/(m2rok).

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną Ep poddawany przedstawiany w kWh/(m2rok), toż sukces przemnożenia energii końcowej przez moment nakładu nieodnawialnej energii starej na wykształcenie dodatkowo danie nośnika energii końcowej do obliczanego budynku [wi]. Dla samotnych nośników energii (sieć ciepłownicza, biomasa, gaz ziemny, olej opałowy, energia elektryczna itd.), przypisane są poszczególne wartości kosztów energii pierwotnej. Dla biomasy (czy paliwa odnawialnego) współczynnik druku jest mierny oraz sięga 0,2, dla gazu ziemnego 1,1 – lecz dla energii elektrycznej liczy on 3,0. Ustala więc, iż obiekty wydzielające dermatolog Radom się wyjątkowo opłacalną izolacją termiczną, a ogrzewane elektryczne – będą proszki komplikacje ze zaspokojeniem granicznego wskaźnika Ep. Dla obecnie projektowanych domów mała wartość wskaźnika zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej Ep nie że przebywać 95 kWh/(m2rok). Wielki wskaźnik wi dla energii elektrycznej wynika z faktu, że sztuka energii elektrycznej w Polsce ugruntowuje się w centralnej skali na tradycyjnych elektrowniach węglowych. Otrzymany mały współczynnik dynamiki pierwotnej Ep informuje, iż blok istnieje zdrowy także odrobina niekorzystny dla centra.

By przeprowadzić graniczne kryteria dotyczące wskaźnika Ep – na stanie zakładania budynku należy zastosować korzystne rozwiązania izolacyjne oraz instalacyjne, złączone spośród ogrzewaniem wieżowcu a ugotowaniem wody użytkowej. Jeśli zajmujemy do konstruowania z budynkiem, którego przegrody zostały opracowane razem z zasadami WT2017, optymalny wskaźnik Ep nie stanie otrzymany bez częściowego udziału energii odnawialnej. Omawiamy tutaj o zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań np. do opracowania bogatej wody użytkowej (instalacja solarna, pompy pozytywna do c.w.u.), ogrzewania obiekcie (kotły na biomasę, pompy jasna do c.w.u. itd.) produkcji energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna) czy finansujących wymianę powietrza dermatolog Radom (centrala wentylacyjna z recyklingiem ciepła). Im szerszy udział energii odnawialnej w realizowanym obiektu, tymże drobniejszy indeks Ep w legendzie energetycznej obiektu.

W zbiór każdego planu budowlanego musi docierać odpowiednia podstawa prawa a technologiczna. Taż następna, oprócz projektów branżowych musi obejmować również cechę energetyczną. Aktualne rachunek, który wnika przyjęte kryterium energooszczędności także dla izolacji cieplnej przeszkód niczym i dla wyjaśnień instalacyjnych. W krytyce energetycznej znajdziemy zliczone współczynniki przenikania ciepła U dla przegród fizycznych oraz zapotrzebowanie na zdolność użytkową Eu, końcową Ek i surową Ep. Energia użytkowa reguluje wielkość energii nieodzownej do zabezpieczenia zapotrzebowania na ogrzewanie budynku, i dodatkowo na opracowanie letniej wody. Energia końcową toż owa, za którą inwestujemy. Zabiega o moc zużytą poprzez cały ustrój grzewczy, rozpatruje ona kondycja źródła ciepła i troski powstałe na zysk istnieje przejazdu.

Energia kopalna stanowi weną ze skupień nieodnawialnych – potrzebną by oddać nam działalność końcową. Ten punkt dochodzimy poprzez przemnożenie wskaźnika dynamice końcowej Ek z energochłonnością głównego nośnika energii wi. Obliczone wskaźniki potrzebują być spokojne z wpisami znowelizowanego zadeklarowania w propozycji warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki a ich położenie. Za niemało lat, mianowicie z 1 stycznia 2021 r. wskaźniki zostaną ponownie zaostrzone. Też mankamenty są zaprosić przedsiębiorców do użytkowania w domach awangardowych oraz odnawialnych źródeł dermatolog Radom energii. Ewentualnie będzie owo korzystne – zależy jeszcze z owego, niczym w panoramie paru latek będą zakładać się sumy takich wyjść.

29927391 l

Para la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), las personas con discapacidad son aquellas que tienen entre una o más deficiencias de tipo sensorial, motriz o mental lo que genera que tengan cierta dificultad al realizar algunas actividades.

En el Perú el 5,2% de la población total de aproximadamente 31´151,643 habitantes*, la conforman personas discapacitadas. El 76,8% de las personas con discapacidad se encuentran dentro del grupo de población económicamente inactiva, es decir, personas con dependencia económica, mientras tanto el 21,7% están conformados por la población económicamente activa, aquellos que se encuentran trabajando o en búsqueda de un empleo; mientras tanto 1,5% no especificó su condición laboral. (*Datos del INEI, 2014)

Para ellas el Estado decidió promulgar la Ley General de la Persona con Discapacidad N° 29973, publicada el 24 de diciembre de 2012, para fomentar iguales oportunidades laborales, por lo que exige que:

 •  Las instituciones públicas contraten discapacitados en un porcentaje no menor al 5% de su planilla.
 • Que las instituciones privadas que cuenten con más de 50 trabajadores, el 3% del total de personas contratadas sean discapacitados.

El Ministerio de Trabajo señala que hasta el segundo trimestre del 2014, se han registrado 121 empresas promocionales de personas con discapacidad, esto quiere decir que son empresas constituidas por personas naturales o jurídicas bajo cualquier tipo de gestión, en donde se considera que el 30% de los trabajadores deben ser discapacitados.

La Psicóloga María Amparo Oliver, Magíster en Orientación Vocacional, señala que para favorecer la inclusión de trabajadores con discapacidad hay que priorizar la dignidad de las personas, así como comprender los procesos psicológicos, institucionales y sociales que les atañen; establecer intervenciones oportunas, disposición de tiempo y paciencia para contribuir con su aprendizaje.

Entidades que contribuyen a la inclusión de personas con discapacidad.

 •  Essalud: Se encarga del Centro Especializado de Rehabilitación Profesional en donde incluyen actividades que contribuyen a su desarrollo laboral y social con el fin de mejorar su calidad de vida.
 • PROLABOR, asociada del Grupo Fundades: Creada en el año 2003, con el objetivo de promover la instrucción técnica en temas referentes a la tecnología y al emprendimiento a personas con y sin discapacidad y/o de bajos recursos económicos de Lima Norte, a través de sus talleres de cómputo y de gestión empresarial. Actualmente, asesora a empresas públicas y privadas en el proceso de selección y contratación de personas con discapacidad. 

En la actualidad, se puede apreciar que la inclusión laboral en personas con discapacidad, ya deja de ser poco a poco una barrera, pues las empresas están promoviendo su contratación y también desarrollan la creatividad en la creación de sus propios negocios.

Alejandra Carbonell | Capitale Consultores

Jueves, 09 Febrero 2017 16:44

Recolocación Laboral

Escrito por

 encontrar-trabajo-mayores--644x362

La experiencia de cambiar de trabajo o recolocarse puede ser una tarea motivadora pero a la vez desafiante, ya que tenemos ciertas expectativas del puesto laboral al que apuntamos. Pero, no siempre llega en el momento en el que lo esperamos.
Lo importante es mantener una actitud positiva y no decaer en el intento, así no tengas una respuesta favorable en mucho tiempo.
Aquí algunas recomendaciones para hacer este proceso más fructífero:

1. Actualiza tu Curriculum Vitae

 • Es indispensable estén presentes tus responsabilidades, logros cuantificables en tiempo o dinero, pues así se puede percibir el desempeño logrado.
 • Revisa la ortografía y errores de digitación.
 • Si colocas una foto, que sea formal.
 • Tu correo electrónico también debe ser formal.
 • Indica las capacitaciones asociadas al cargo que estás aplicando.
 • Actualiza tus perfiles en Linkedin y principales web de reclutamiento como:

www.bumeran.com.pe
www.aptitus.pe
www.laborum.com
www.trabajando.com
Web de tu universidad o escuela de post grado
 

 • Actualiza los datos de personas que pueden dar referencias de tu trabajo: ex jefes, ex pares, colaboradores.

2. Identifica las empresas en las que deseas trabajar

 • Contacta a los responsables de selección de estas empresas a través de Linkedin o ingresa tu C.V. en la web de la empresa. También puedes recurrir a alguna persona conocida que trabaje allí y te pueda referir.
 • Investiga con qué empresas consultoras trabajan para la búsqueda de ejecutivos y contáctalos para estar en su base de datos. Puedes encontrar a las principales consultoras en Info Capital Humano.
 • Indaga constantemente en la web de reclutamiento o web de las empresas elegidas, las posiciones que están buscando para aplicar a ellas.
 • También puedes unirte a nuestro grupo Capitale Consultores - Oportunidades Laborales en Linkedin donde publicamos diariamente posiciones laborales de diferentes rubros y profesiones.

3. Amplia tu red de contactos personales y profesionales

 • Ingresa a la red de contactos de Linkedin de las personas con las que deseas estar en permanente contacto para ofertas laborales. Esta red de profesionales es la más utilizada en la búsqueda de ejecutivos. Aunque aún se recomienda pedir una cita con los consultores, es cada vez más difícil lograrlo por la poca disponibilidad de tiempo. Es más factible un contacto por redes profesionales.
 • Retoma o mantén contacto con amigos o compañeros de estudios escolares, universitarios, post grado o trabajos anteriores. Serán los mejores promotores de ofertas laborales.

4. Preparación para la entrevista

 • Identifica cuáles son tus fortalezas profesiones (habilidades blandas) o conocimientos, así como tus áreas de mejora y trabaja en ellas para que tu adaptación a las nuevas posiciones sea exitosa.
 • Evalúa la alternativa de seguir en la línea de carrera que has elegido o cámbiala.
 • Ten en claro cuáles son tus pretensiones de sueldo, lo cual debe estar alineado al presupuesto personal o familiar que manejas.
 • Preséntate a las entrevistas según el estándar de vestimenta de la misma, para ello, indaga con personas que conoces o en redes sociales.

Recuerda que el trabajo de recolocarse en una empresa o buscar cambiar a otra es una actividad constante y muy dinámica. Lo más importante es estar en el momento oportuno y en el lugar indicado. 

  

 

 

Durante el verano, las altas temperaturas producen una mayor sudoración y el organismo pierde mayor proporción de agua. Por ello, resulta importante prestar atención a nuestra hidratación e incrementar la ingesta de líquidos.

“No debemos esperar sentir sed para tomar agua. La sed es un signo de alarma de deshidratación que si se vuelve progresivo puede afectar el instinto de beber. Se recomienda beber entre 8 y 10 vasos de agua durante el día, lo que varía según edad y actividad de cada persona”, explicó Flor Sayers, nutricionista del Hospital Nacional Dos de Mayo del Minsa.

Los ancianos y los niños son quienes más tienen que controlar sus niveles de hidratación durante esta época del año. Mantenernos hidratados nos regula la temperatura corporal, hidrata la piel, facilita la digestión, ayuda a diluir líquidos corporales, facilita el transporte de nutrientes en el organismo, hace que los riñones funcionen de manera óptima y mejora la calidad de vida.

 

Se recomienda durante esta estación consumir alimentos que tengan mayor contenido de agua como el pepino, la sandía, la frambuesa, la lechuga, la calabaza y el tomate. Además, otra alternativa a la de beber agua es el refresco de chicha morada por sus ingredientes antioxidantes, así como el refresco de maracuyá, limonada, agua de cebada y agua de cáscara de piña.

Publicado por el Ministerio de Salud -2017

 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL CALOR

 

Enfermedad

Descripción

Tratamiento

Sarpullido

Áreas de la piel irritadas e inflamadas, que pueden estar enrojecidas, tener picazón, escamas, costras o ampollas. Esto sucede porque las glándulas del sudor se tapan debido al calor, la humedad y el sudor excesivo.

 • Mantenga la piel limpia y seca.
 • Descanse en un lugar fresco.
 • Beba agua.
 • Cámbiese de ropa con frecuencia para mantenerse seco.

Calambre

Calambres musculares dolorosos, por lo general en las piernas o abdomen (barriga) causados por la pérdida excesiva de sal a través del sudor. Esto es una señal de que una enfermedad causada por el calor se está desarrollando.

 • Tome descansos en un ambiente más fresco.
 • Beba agua
 • Quítese cualquier Equipo de Protección Personal, y remueva o afloje la ropa apretada.
 • Si es posible recuéstese en un lugar fresco.

Agotamiento

Cuando los líquidos no se reponen después de mucho trabajo, hay pérdida excesiva de agua y de sal por medio del sudor. La persona puede sentirse cansada, débil, mareada, y con la piel muy húmeda. Esta es una condición seria.

 • Haga que la persona descanse en un lugar fresco y que beba agua (si la persona no tiene náuseas).
 • Si es posible, haga que la persona se acueste con las rodillas levantadas.
 • Afloje la ropa
 • Busque ayuda Medica
 • Notifique a su supervisor

Insolación

Esta es una condición potencialmente mortal en la cual la temperatura interna del cuerpo se eleva por encima de 105˚F (41 ˚C) y en la que las funciones vitales se atrofian, incluyendo las funciones mentales. Sin atención médica inmediata la insolación puede resultar en daño cerebral permanente o muerte.

 • EMERGENCIA: BUSQUE AYUDA MEDICA INMEDIATAMENTE!!!
 • Coloque la persona en un lugar fresco y afloje la ropa.
 •   Ponga toallas mojadas y húmedas debajo de las axilas y la ingle, y use un ventilador para crear circulación del aire.
 • Evite el frío extremo, porque el cuerpo puede entrar en shock.
 •   EVITE llevar a la persona al hospital en un carro que esté caliente

 

Extraído del Programa de Educación en Salud y Seguridad Ocupacional para Trabajadores - WOSHTEP

 

 

“Reconozcan a las personas adultas mayores como sujetos de derechos, actores del desarrollo con garantías y responsabilidades, respecto a sí mismos y a los demás, y fomenten su  empoderamiento e integración a los distintos ámbitos de la sociedad y del quehacer humano, para que se transformen en agentes de cambio y protagonistas de su proceso de envejecimiento.”

(Declaración de Tres Ríos, Costa Rica, mayo, 2012)

 

Estudios de la Organización de Naciones Unidas (2015), indican que dos personas en el mundo cumplen 60 años cada segundo. Además indica que el 34% de la población europea tendrá más de 60 años en el año 2050.

 

La esperanza de vida mundial continúa incrementándose: 68 años para los hombres y, 73 años para las mujeres. Japón es el país con mayor expectativa de vida, en promedio hombres y mujeres viven más de 84 años. Aunque las mujeres alcanzan un promedio de 87 años y los hombres un promedio de 80 años. Este proceso de envejecimiento no es ajeno a nuestro país: Perú. Actualmente el 10% de la población nacional está conformada por Personas Adultas Mayores (PAMs) de 60 años a más. Edad umbral determinada por la Organización de Naciones Unidas desde año 1982. La esperanza de vida promedio alcanza a los 74,5 años de edad, siendo relativamente mayor para las mujeres en relación a los varones. La salud integral de la misma refleja problemas en la salud física como mental y socio - emocional. Agravándose esta situación debido a la escasa cobertura de servicios especializados de salud integral para este segmento poblacional.

 

La reciente Ley 30490 para Personas Adultas Mayores de fecha 30 de junio del 2016 señala lo siguiente:

 

Artículo 7. Deberes de la familia

 

7.1 El cónyuge o conviviente, los hijos, los nietos, los hermanos y los padres de la persona adulta mayor, que cuenten con plena capacidad de ejercicio, en el referido orden de prelación, tienen el deber de:

a) Velar por su integridad física, mental y emocional.

b) Satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación, recreación y seguridad.

c) Visitarlo periódicamente.

d) Brindarle los cuidados que requiera de acuerdo a sus necesidades.

 

7.2 Las personas integrantes de la familia deben procurar que la persona adulta mayor permanezca dentro de su entorno familiar y en comunidad.

 

Artículo 32. Intervenciones intergeneracionales

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueve intervenciones intergeneracionales que permitan a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores compartir conocimientos, habilidades y experiencias de manera que se genere una conciencia de respeto y apoyo mutuo.

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a través de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), publica en su último Informe Técnico N° 3, (trimestre abril, mayo y junio )sobre Situación

de la Población Adulta Mayor, datos significativos respecto a la variable de : Hogares con algún miembro Adulto/a Mayor la información siguiente;

 •  Al II trimestre del año 2016, el 40,0% de los hogares del país tenía entre sus miembros al menos una persona de 60 y más años de edad.
 • En Lima Metropolitana se observa la mayor proporción de hogares con algún miembro adulto/a mayor, donde en el 42,3% existe al menos una persona adulta mayor.
 • Le siguen los hogares del área rural, en este ámbito en el 41,5% de hogares hay un/a adulto/a mayor. En tanto en el área urbana (no incluye Lima Metropolitana) en el 37,6%, existe una persona de este grupo etario.

 

Frente a este panorama, compete a la familia, al Estado, y a la sociedad civil compartir acciones de responsabilidad social en: políticas públicas, programas y servicios que fortalezcan la protección de los derechos de las personas adultas mayores establecidas en el última Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores, aprobada el 15 de junio, 2015, por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

1. A nivel del Estado: monitorear y evaluar periódicamente la aplicación de la Ley de Personas adultas mayores a nivel de gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. El mismo procedimiento se seguirá con el Plan Nacional de Personas Adultas Mayores 2013-2017.Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Promoviendo el envejecimiento activo y saludable. 

2. A nivel de las familias, urge la formación y capacitación en el proceso del envejecimiento y vejez y fundamentalmente en los cuidados a brindar a las personas mayores en casa, bajo el lema “envejecer en casa” y así evitar la institucionalización sin la aceptación del consentimiento informado de los directamente involucrados.

3. A nivel de la sociedad civil: formación de recursos humanos profesionales y técnicos especializados en el campo del envejecimiento y la vejez, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus personas mayores, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos y dignidad de personas humanas. En este nivel se involucra a los centros de educación inicial, primaria secundaria, técnica y superior. Asimismo a la empresas privadas. A las instituciones religiosas. A la articulación de programas de la administración pública. A las organizaciones profesionales y de las propias personas adultas mayores.

 

Algunas recomendaciones para establecer una adecuada comunicación con las personas adultas mayores en casa o en las instituciones prestadoras de servicios:

 • Utilice un lenguaje claro y sencillo.
 • Incorpore temas de conversación interesantes y motivadores para la persona adulta mayor.
 • Ponga atención a las características sensoriales de la persona adulta mayor. Utilizar todos los sentidos.
 • Utilice ambientes que favorezcan la comunicación.
 • Anime y refuerce los comportamientos que queremos que se repitan.
 • Póngase en el lugar de la otra persona e intente comprender sus comportamientos desde la enfermedad, cuando sea el caso.
 • Para las personas adultas mayores con la enfermedad de Alzheimer, no atribuya sus comportamientos disruptivos, problemáticos, a la persona, sino a la enfermedad.
 • Mantener la tranquilidad en situaciones difíciles.
 • Cuando se trate de obtener una respuesta, considere la condición de salud de la personas adulta mayor y respete los diferentes ritmos y otorgue tiempos suficientes para obtener de él o de ella una respuesta.

 

Mg. Nancy Espinoza G.

Gerontóloga

Jueves, 16 Diciembre 2016 22:09

Cómo potenciar tu CV

Escrito por

Durante la búsqueda de empleo el Curriculum Vitae es tu carta de presentación y es importante considerar puntos claves para lograr un mayor impacto en los reclutadores.

Según la Investigación de The Ladders, compañía estadounidense especializada en la búsqueda de trabajo en línea, un reclutador tarda aproximadamente seis segundos en decidir si eres apto luego de mirar tu CV.

Hudson, compañía global de soluciones de Talento y The Hufftington Post proponen ajustes significativos para mejorar tu carta de presentación. A continuación brindamos una recopilación de los puntos más resaltantes:

Resumen Personal

Es la sección más llamativa que debe incluir los datos completos (nombre, dirección, correo electrónico y teléfonos), el grado académico actual y el ámbito en donde más ha destacado profesionalmente. Este párrafo debe contener información relevante y no exagerar al mencionar los logros o habilidades. La extensión del mismo no debe ser mayor a cuatro  líneas.

Experiencia Profesional

Enlista cada uno de los cargos desempeñados y describe las funciones realizadas (solo las tareas específicas más importantes) y los logros alcanzados (cuantitativos y cualitativos). Inicia desde la más reciente, de forma cronológica.

Historial Académico

Es recomendable comenzar con el último grado académico obtenido, y no es necesario colocar los estudios secundarios. Especificar el nombre de la carrera, institución y periodo de estudios. Menciona los idiomas que hables, escribas y entiendas; menciona el nivel alcanzado. De la misma manera para los softwares que manejes. Además, indica los cursos que has recibido de acuerdo a lo que solicita la empresa y al cargo al que aplicas.

Formato

Tu CV no debe contener más de 2 hojas, además revisa que el formato de letra y espacios sean igual en todo el documento. Cambia el tipo de letra a Georgia, Calibri o Arial. Son las más legibles.

Revisar la redacción y ortografía. Esto es indispensable.

Importante:

$1-          Si decides incluir tu foto, realiza una selección cuidadosa. Evita usar fotos cortadas, y de preferencia con fondo blanco.

$1-          Elimina la frase “referencias a solicitud”, ya que resalta algo obvio y poniéndola estás malgastando espacio.

$1-          Contacta con tiempo a tus referentes para que tengas los datos actualizados cuando te lo soliciten. Eso puede darte mucha ventaja cuando requieren una contratación rápida.

$1-          Coloca como nombre del archivo tu nombre y apellido.

$1-          No es recomendable utilizar los formatos online de las bolsas de empleo donde estas suscrito y presentarlos como tu CV formal.

$1-          Usa un correo electrónico formal, que indique tu nombre, evitando apelativos o apodos. Es recomendable crear un correo específicamente para la búsqueda de trabajo y tener otro para asuntos personales.

$1-          Actualiza tu C.V. en Linkedin.com, ya que generalmente es a donde recurren los reclutadores para observar tu información actualizada.

$1-          Cuida la información que pones en Redes Sociales, ahora es usual que revisen tu cuenta de Facebook para conocerte algo más.

 

Janet Laureano

                                                                                                    Consultora de Selección 

Miércoles, 14 Diciembre 2016 20:01

Un granito de arena en esta Navidad

Escrito por

 

Como todos los años es estas fechas, en Capitale buscamos dar nuestro granito de arena y brindar

una mano amiga a los más necesitados. Este año hemos tomado contacto con la Congregación de

las Hermanas de San José de Tarbes (http://sjt-peru.blogspot.pe/) , quienes tienen una misión de

apoyo en Cajamarca, provincia de San Ignacio, distrito de Namballe. Las hermanas se encargan de

ayudar a 50 caseríos de personas en extrema pobreza brindándoles educación en hábitos de

higiene, valores familiares, preservación del medio ambiente, protección contra la trata de personas

y el manejo de una pequeña posta médica.

 

Este año, los aproximadamente 250 niños de la comunidad, les pidieron a las hermanas que querían

probar el panetón y el chocolate. Por ello, te invitamos a colaborar para que puedan celebrar una

agradable cena navideña junto a sus familias.

 

Debido a la dificultad de acceso a la comunidad, que debe hacerse en balsa desde la provincia de

Jaén, podemos donar dinero para que las hermanas que se encuentran en Namballe puedan

comprar los productos en alguna ciudad cerca a Jaén o Chiclayo.

 

Las personas que deseen apoyar, puede contactarse con nosotros por inbox para brindarles los

datos de contacto de la persona responsable.

 

Así mismo, la comunidad requiere de apoyo en las áreas de Ingeniería Ambiental, Ingeniería

Agrónoma, Enfermería, Nutrición, Psicología y Derecho para asesorías y educación a los misioneros

o pobladores. A quienes estén dispuestos a brindar ayuda se les estará profundamente agradecido.

Fue el tema que se realizó el pasado miércoles 19 de octubre organizado por Capitale Consultores para los alumnos de ESAN. La charla estuvo a cargo de la Gerente de Coaching Fiorella GarassinoEn ella se desarrollaron los conceptos básicos de las competencias personales y su importancia para una adecuada adaptación a entornos laborales. Además, los participantes trabajaron ejercicios basados en los resultados obtenidos en un test sobre competencias personales, desarrollado y analizado por la coach Fiorella Garassino.

Coaching ejecutivo2

Potenciamos y desarrollamos las cualidades profesionales de los ejecutivos para comprender la cultura organizativa, mediante métodos introspectivos logrando desarrollar habilidades comunicativas, analíticas y emocionales.

 

Ventajas diferenciales

 • Mejoramos del desempeño y la productividad, enfocándonos en identificar las fortalezas y las áreas de mejora que impacten directamente en el trabajo.
 • Ayudamos a tomar conciencia de la necesidad de cambio, manejando información sólida y confiable para el coach.
 • Iniciamos, y hacemos seguimiento, de las acciones o estrategias a seguir para alcanzar el grado de desarrollo esperado.
Home Nuestra Empresa Blog